• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ

އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ސިފައިންގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެން: ދިފާޢީބާރު

އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. Ad އެމްއެންޑީއެފުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އަކުން ތައްޔާރުކުރި ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ޖޭއެސްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ 1

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް: އެ ސްކޫލުން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވޭ — އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް (ޖޭއެސް) ގެ ޕްރިންސިޕަލް ހަސަން މުހައްމަދާއި އެ ސުކޫލްގެ

ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ސިފައިން ދިން "އެހީ" ދިފާއުކޮށްފި 2

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަންޒަރެއް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޝޫޓިންގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ގިނަ އުޅަނދުތަކެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާއިރު، އެކަން މިއަދު އެމްއެންޑީއެފުން

ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ 4

ފ. ނިލަންދޫ ސަރުކާރު ދަތުރެއްގައި ފ. ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މިއަދު އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވީ އެންވަޔަރަމެންޓް

އިދިކޮޅު ބަޔަކު މިއަދުވެސް މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު މިއަދުވެސް މާލޭގައި ހުންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މައި އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދަނީ އިންޑިއާއިން

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފަށައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮޮގްރާމަކީ، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް އަލަށް ނުކުންނަ މީހުންނާއި މި ޚިދުމަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް

1 2 3 4,883